na-gets -- nuggets of "aha's"

Wednesday, July 20, 2005

Paggawa

Mas mabuting mabigo sa paggawa ng isang bagay kesa magtagumpay sa paggawa ng wala.

- Sabi ni Tong Tipaklong kay Ulang na gumagawa ng wala

Bob Ong's Alamat ng Gubat

0 Comments:

Post a Comment

<< Home