na-gets -- nuggets of "aha's"

Wednesday, July 20, 2005

Laway at Pawis

Nagpapatalsik ka lang ng laway habang ang iba ay nagpapatulo ng pawis.

- sabi ng langgam sa tipaklong
Bob Ong's Alamat ng Gubat

0 Comments:

Post a Comment

<< Home